The President’s Christmas Message to the UA&P Community

The President’s Christmas Message to the UA&P Community

by UA&P News Desk on December 21, 2010 - 8:54 am

Dr. Jose Maria A. Mariano, President of the University of Asia and the Pacific, delivered this address Friday in the Li Seng Giap Auditorium.

My colleagues in academe and the administrative staff, members of the service and security personnel, students, friends: Good afternoon and my warmest greetings on our Christmas celebration.

Isa na namang Pasko. My 22nd in this University we all love so much. For a few of you it will be a little bit more than 22 Christmases in this institution.

That few will become proportionately fewer and fewer still as more and more people—younger people mostly—join us in this wild adventure that seems so crowded into a mere 2½ hectares of property at the southern corner of Ortigas Complex.

But it is an adventure that is played out by people who have their eyes set on the entire Asia-Pacific region. My 22 Christmases in this University has always been a time when I feel an almost overwhelming sense of gratitude for all these people—young and old, those I have come to know very well, those I am just beginning to get to know—all these people who have come to share the same mission and the same dreams, who have undergone the same growth pains and the same heartaches, and who have bounced back to confirm once more their passion to conquer the entire Asia-Pacific region.

These people are the ones I am privileged to speak to now, all of you, and all those who have not been able to make it here today but whom I shall be seeing again in the new year along our corridors, talking with students, studying in the library, attending to the numerous tasks of administration, mopping our floors, tending our gardens, guarding our gates.

Marami sa inyo na naririto ngayon ay itinuturing ko nang personal na kaibigan, at ang iba naman ay gusto ko ring makilala nang lubusan sa mga susunod na araw. Hayaan ninyo ngayong ipa-abot ko sa inyong lahat ang aking taos-pusong pasasalamat sa pagkakataong naibigay ninyo sa akin na makasama kayo at makiisa sa inyo sa maraming taon nating paglilingkod sa ating Unibersidad.

All of you have made my past 22 Christmases a reason to say thank you. Thank you very much.

Sa taong ito, gaya rin ng ibang taon, maraming bagay ang dumating na ikinatuwa natin. Mayroon ding mga pangyayari sa taong ito sa buhay ng ating pamantasan na nahirapan tayong tanggapin at unawain, at ilang pangyayari na alam ko nakapagpa-lungkot sa ilan sa inyo. Tayo ay nasa proseso ng pag-angat at pagbabago, kaya tayo nakakaramdam ng paghihigpit ng sinturon, wika nga. Ito ay pinagdaanan na ng ilang pamantasang nakatatanda sa atin. Dapat natin itong harapin alang-alang sa mas matatag na sitwasyon sa hinaharap, at kakayahan ng Universidad na matugunan ang ating pangangailangan.

Inaasahan ko ang dagdag pang pag-unawa at pagtitiwala na maisasakatuparan din nating lahat ang ating mga adhikain para sa ating Universidad.

Inaasahan ko sana ang pagpapatuloy ng taos-pusong kontribusyon ng bawat isa, simula na sa akin, para marating ang lahat ng ating mga pangarap sa susunod na mga taon. Inaasahan ko rin ang patuloy na pagbibigay ng bawat isa sa atin ng regalo ng ating serbisyo o paglilingkod, sa isa’t isa at sa ating mahal na unibersidad.

I tell myself on this Christmas not to forget to give thanks for the greatest gift that we have already received—Our Lord’s gift of himself to us as a Child, which we have depicted in the belens we so lovingly, if competitively, made. My friends, my wish for us this Christmas is that we open our hearts to this Child, and that we carry this Child in our hearts every day in the coming year.

The entire Asia-Pacific region is waiting for us, for our teaching and our research, for our values education, for our people development enterprises, but above all it is waiting for the Christ Child that we shall be carrying in our hearts.

Maraming salamat at maligayang Pasko sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay!

Bookmark and Share

Share this page: