Buwan ng Wikang Pambansa 2011: Sabayang Bigkas and Boodle Fight

Buwan ng Wikang Pambansa 2011: Sabayang Bigkas and Boodle Fight

by UA&P News Desk on August 26, 2011 - 3:29 pm

In celebration of Buwan ng Wikang Pambansa 2011, the Filipino Department invites everyone to the Sabayang Bigkas Kontest Finals at the Dizon Auditorium on August 31 (Wednesday) at 9:00 am to 12:00 pm. Employees are also encouraged to invite their families to the Boodle Fight or “Salo-salo sa Pananghalian” at the Multi-Purpose Court that same day at 12:15 pm.

Sa ikawalong taon ng aming aktibong pagkikiisa sa pagpapalakas ng Wikang Filipino, muling magsasagawa ng Sabayang Bigkas Kontest – Imbitasyonal na lalahukan ng iba’t ibang pampubliko at pampribadong mga paaralan sa kalakhang Maynila. Ang piyesa para sa taong ito ay ang tulang “Ang Bayan Ko’y Ito” ni Jose Villa Panganiban.

Eliminasyon: ika-24 ng Agosto 2011 (8:00 n.u. – 5:00 n.h.) sa Dizon Auditorium
Final Round: ika-31 ng Agosto 2011 (8:00 n.u. – 12:00 n.t.) sa Dizon Auditorium

Boodle Fight Isang mahabang mesa na nilatagan ng mga dahon ng saging; punong-puno ng kanin at samut-saring ulam. Sama-samang kakain nang nakakamay ang bawat lalahok. Karaniwang iniuugnay sa gawaing militar bilang simbolo ng kanilang paggiging isa.

Inaanyayahan ang buong komunidad ng UA&P sa isang Boodle Fight o ang “Salo-salo sa Pananghalian” sa ika-31 ng Agosto 2011 (12:00 n.t.) sa MPC.

Panoorin ang mga inihandang sayaw, kanta, iskit ng mga piling estudyante, guro, at kawani ng UA&P sa pagsasara ng programa ng Buwan ng Wikang Pambansa 2011 sa unibersidad.

Ika-31 ng Agosto 2011
4:00 n.h. – 6:00 n.g.
Li Seng Giap Auditorium

For inquiries, please contact Ms. Miles Herrero at local 277.

Featured photo by Shubert Ciencia on Flickr under CC BY
Bookmark and Share

Share this page: