University Day 2012

University Day 2012

by UA&P News Desk on August 15, 2012 - 9:56 am

Panayam sa Araw ng Pamantasan

Dr. Leodovico Lacsamana

Sa pagdiriwang ng ika-17 na Araw ng Pamantasan, inaanyayahan ng Pangulo ng UA&P na si Dr. Jose Maria Mariano, ang lahat na dumalo sa Panayam sa Araw ng Pamantasan na gaganapin sa Li Seng Giap Auditorium sa Agosto 15 (Miyerkules) mula 10:30 n.u. hanggang 11:45 n.u. Si Dr. Leodivico C. Lacsamana ng College of Arts and Sciences ang magbibigay ng panayam na pinamagatang “Salita at Pagpapakatao: Pagdalumat sa Katangian at Kakanyahan ng Wikang Filipino.”

Narito ang daloy ng programa:

10:30 n.u. – Pambungad na Pananalita

10:40 n.u. – Panayam ni Dr. Leodivico C. Lacsamana

11:10 n.u. – Malayang Talakayan

11:30 n.u. – Paggawad ng mga Mahuhusay na Akademikong Pananaliksik

11:35 n.u. – Panghuling Pananalita ni Dr. Jose Maria G. Mariano (Pangulo ng Pamantasan)

11:45 n.u. – Imno ng Pamantasan

Inaasahang darating ang lahat sa takdang oras. Isasara ang pinto ng auditorium sa ganap na 10:45 n.u.

Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Pamantasan at sa Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Birheng Maria, inaanyayahan din ang lahat na dumalo sa Banal na Misa sa Stella Orientis Oratory sa ganap na 12:05 n.t.

Para sa mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan kay Bb. Marie Uy sa local 350.

Bookmark and Share

Share this page: