Buwan ng Wikang Pambansa 2015

Buwan ng Wikang Pambansa 2015

by Carlo Cabrera on August 17, 2015 - 3:29 pm

This month, the UA&P Filipino Department has organized a series of activities organized in celebration of this year’s Buwan ng Wikang Pambansa. The schedule may be viewed below:

Film Showing: First ko si Third
Starring Nova Villa & Fredie Webb
Agosto 18 at 19, 2015 / Li Seng Giap Auditorium

Wika at Panitikang Filipino sa Harap ng Global na Integrasyon
CAS-Filipino Department, sa pakikiisa ng Sanggunian sa Filipino (SANGFIL)
Agosto 26, 2015 / 8:00n.u. – 12:00n.t. / Telengtan, ACB

Sabayang-Bigkas Kontest 2015 (Invitational) – 12th Season
Agosto 22, 2015 / 8:00 am – 5:00 pm /  ELIMINATION
Agosto 28, 2015 / 8:00 n.u. – 12:00 n.t. / FINAL ROUND
Celestino Dizon Auditorium, Communication Building

Pagsasara ng Pagdiriwang (Closing Program) – “BINALOT FESTIVAL” 4th Season
Agosto 28, 2015 / 12:00 noon / Multi-Purpose Court

Bookmark and Share

Share this page: